Aethiopathie

In de aethiopathie streven we naar evenwicht en zoeken we naar de oorzaak van deze verstoring. Je fysieke, je mentale, je emotionele, je spirituele lichaam moet in evenwicht zijn.

We werken op holistische wijze.

Holistisch wil zeggen, de gehele mens; lichaam, geest en emotie. Dit is zoals bij Klassieke Homeopathie. Er wordt naar de persoon in zijn geheel gekeken. Niet enkel naar het lokale symptoom.

Pas dan kan er volledige genezing zijn. Pas dan kan je je weer goed in je vel voelen.


image-6724-Evenwicht.jpg?1419374651400